Saltar

Enfila't al moment en què estàs. El teu camí és com un scrapbook, un grapat de pàgines a revisitar, decisions preses, encerts inadvertits i afortunats errors.
Quins factors t’han portat fins on ets?

Bitàcoles en òrbita et permet navegar per un collage d’impressions que deu professionals de l’educació han recollit al llarg d’un any en els seus quaderns de camp.

El seu viatge és un itinerari circular i infinit, que t’animem a resseguir al teu gust perquè et perdis en les diferents etapes que conformen el paisatge de l’empoderament.

Bitàcoles en òrbita
L’empoderament és un trajecte continu i infinit. El cercle que apareixerà a continuació vol ser-ne la representació. En ell s’hi allotgen, en forma de circumferències de colors, les diferents etapes del procés d’empoderament que deu professionals de l’educació han anat definint amb les seves reflexions. En seleccionar-les, podràs veure a quina etapa remeten i descobriràs els materials elaborats per descriure-la.

Els diferents colors responen a tres tipus de recursos:
Les circumferències
verdes contenen pàgines de quaderns.
Les de color taronja, peces audiovisuals sobre temes específics, enregistrades pels mateixos/es educadors/es.
Les de color groc contenen fragments de quatre focus group on els/les participants van compartir experiències.

A través d’aquests materials, podràs aprofundir en el significat d’un terme tan abstracte i polisèmic com és el de l’empoderament juvenil; circulant per les seves etapes, des de la reflexió prèvia fins a l’avaluació dels resultats obtinguts.

Al menú de la part superior dreta, podràs conèixer més sobre el projecte i també accedir a un arxiu dels materials, on podràs filtrar-los per conceptes i interessos determinats.  
Aquesta pàgina s'ha elaborat seguint les recomanacions d'utilització de llenguatge no sexista. Per això, en la mesura del possible, s'han utilitzat expressions genèriques que inclouen la diversitat de gèneres. Per aquelles situacions en les quals això és complex, s'ha utilitzat la forma normativa del masculí genèric pròpia de la llengua catalana. A no ser que s'especifiqui el contrari, s'ha de tenir en compte que aquesta forma engloba tant el masculí com el femení.
SCROLL
|

“Som la Carme, en David i la Matilde. Formem part de Teleduca, Educació i Comunicació, un equip interdisciplinari de professionals especialitzat en l’educomunicació de dinamització comunitària que treballem a Barcelona. La nostra tasca educomunicativa se centra a afavorir situacions d’autoexpressió i espais de trobada, on els i les joves protagonitzin processos de creació audiovisual participativa.

Fem acompanyament socioeducatiu i cultural a joves de totes les edats i de situacions molt diverses. Actuem en contextos educatius formals, no formals (lleure educatiu, casals, centres, serveis...) i informals, i fins i tot apostem per recombinar-los. Afavorim el diàleg i la interrelació dels i les joves amb veïns i veïnes: gent gran, grups de dones, entitats del territori, sempre amb la idea de teixir comunitat, d’abordar el sentiment de pertinença i d’establir vincles amb l’entorn més immediat.”

6 d’abril, 2019

 

        En la recerca del desenvolupament (ERD) és un projecte d’assessorament de treballs de recerca de batxillerat que impulsen l’Escola Lliure El Sol i l’Assemblea de Cooperació per la Pau. Des de Teleduca vam tenir la tasca d’acompanyar i ajudar els i les joves a elaborar una cartografia audiovisual d’entitats de lleure i/o socials gestionades per joves al districte de Ciutat Vella.

A partir d’una dinàmica de posada en comú de les seves idees prèvies i inquietuds, descobrim que partien de la idea que al barri hi havia dificultats per a l’autogestió de projectes per a joves i que hi havia poc espai públic i pocs espais en 

els quals els i les joves poguessin fer activitats. Principalment, pensaven que les entitats no serien representatives de la totalitat de joves del barri. Una de les seves inquietuds principals era esbrinar de quina manera es pot arribar a joves que, per raons econòmiques, culturals, religioses, etc., no s’acosten a aquests espais. i com es pot trencar amb els estigmes.

A causa de l’interès mostrat per les joves per investigar sobre aquests aspectes, que a priori anaven més enllà de la idea de la cartografia d’entitats plantejada en primera instància, decidim buscar la manera que aquesta informació pugui estar present en la cartografia, i per a això, els vam proposar la realització de cròniques de cada visita, on podrien reflectir amb major profunditat i des del

seu punt de vista, tot el que havien investigat de l’entitat. 

La decisió va ser molt encertada i va permetre un apoderament de les joves, perquè van poder realitzar la recerca en funció dels seus interessos i els va permetre generar vincles amb entitats i persones afins.Una vegada finalitzat el projecte, i després d’escoltar a les i els joves presentar la cartografia realitzada en públic, podem dir que les participants vam passar de tenir molts dubtes sobre el projecte a fer ser-se’l seu, treballar en grup i implicar-se activament en totes i cadascuna de les fases.

El repte d’utilitzar la geolocalització i l’audiovisual com a eines principals va ser acceptat amb molta facilitat. Les joves van valorar molt positivament

l’aprenentatge aconseguit a partir de l’experiència i estaven orgulloses del blog i la cartografia resultant del seu treball.

Compartim el vídeo making of del projecte, que reflexteix els resultats d’aquest projecte a partir de les veus de les protagonistes.
Mira el Making of Cartografia Audiovisual Espais Joves de Ciutat Vella

Teleduca; Educomunicació
#autogestió #capacitat_crítica #centre_educatiu #espai_públic #responsabilitat #teleduca