Saltar

Enfila't al moment en què estàs. El teu camí és com un scrapbook, un grapat de pàgines a revisitar, decisions preses, encerts inadvertits i afortunats errors.
Quins factors t’han portat fins on ets?

Bitàcoles en òrbita et permet navegar per un collage d’impressions que deu professionals de l’educació han recollit al llarg d’un any en els seus quaderns de camp.

El seu viatge és un itinerari circular i infinit, que t’animem a resseguir al teu gust perquè et perdis en les diferents etapes que conformen el paisatge de l’empoderament.

Bitàcoles en òrbita
L’empoderament és un trajecte continu i infinit. El cercle que apareixerà a continuació vol ser-ne la representació. En ell s’hi allotgen, en forma de circumferències de colors, les diferents etapes del procés d’empoderament que deu professionals de l’educació han anat definint amb les seves reflexions. En seleccionar-les, podràs veure a quina etapa remeten i descobriràs els materials elaborats per descriure-la.

Els diferents colors responen a tres tipus de recursos:
Les circumferències
verdes contenen pàgines de quaderns.
Les de color taronja, peces audiovisuals sobre temes específics, enregistrades pels mateixos/es educadors/es.
Les de color groc contenen fragments de quatre focus group on els/les participants van compartir experiències.

A través d’aquests materials, podràs aprofundir en el significat d’un terme tan abstracte i polisèmic com és el de l’empoderament juvenil; circulant per les seves etapes, des de la reflexió prèvia fins a l’avaluació dels resultats obtinguts.

Al menú de la part superior dreta, podràs conèixer més sobre el projecte i també accedir a un arxiu dels materials, on podràs filtrar-los per conceptes i interessos determinats.  
Aquesta pàgina s'ha elaborat seguint les recomanacions d'utilització de llenguatge no sexista. Per això, en la mesura del possible, s'han utilitzat expressions genèriques que inclouen la diversitat de gèneres. Per aquelles situacions en les quals això és complex, s'ha utilitzat la forma normativa del masculí genèric pròpia de la llengua catalana. A no ser que s'especifiqui el contrari, s'ha de tenir en compte que aquesta forma engloba tant el masculí com el femení.
SCROLL
|

“Som la Carme, en David i la Matilde. Formem part de Teleduca, Educació i Comunicació, un equip interdisciplinari de professionals especialitzat en l’educomunicació de dinamització comunitària que treballem a Barcelona. La nostra tasca educomunicativa se centra a afavorir situacions d’autoexpressió i espais de trobada, on els i les joves protagonitzin processos de creació audiovisual participativa.

Fem acompanyament socioeducatiu i cultural a joves de totes les edats i de situacions molt diverses. Actuem en contextos educatius formals, no formals (lleure educatiu, casals, centres, serveis...) i informals, i fins i tot apostem per recombinar-los. Afavorim el diàleg i la interrelació dels i les joves amb veïns i veïnes: gent gran, grups de dones, entitats del territori, sempre amb la idea de teixir comunitat, d’abordar el sentiment de pertinença i d’establir vincles amb l’entorn més immediat.”

7 de març, 2019

 

“Transformar les limitacions en oportunitats”


En un dels grups del projecte
Geovivència es va fer una recerca per anar a fer un reportatge audiovisual a un menjador social del barri del Besòs. Entre tots/es es va decidir anar a fer entrevistes a promotores i usuàries del menjador social Gregal.

Quan estàvem decidint el guió del reportatge, vam descobrir que els joves del grup tenien molts prejudicis sobre la gent que va als menjadors socials i sobre com són aquests llocs. Els alumnes dubtaven i es mostraven reticents a anar 

al menjador, parlar amb els usuaris i no sabien què preguntar. Els feia por pensar que la gent es podia molestar amb les seves preguntes i pensaven que no voldrien escoltar-los.

Davant aquesta situació, els vam proposar que abans d’anar al menjador es gravessin entre ells responent una sèrie de preguntes sobre el que els inquietava del menjador i el que imaginaven, per veure reflectides les seves idees prèvies i prejudicis.

La intenció era transformar una situació de dificultat en una oportunitat perquè els alumnes reflexionin, posin totes les cartes sobre la taula, coneguin les seves opinions i s’enfrontin a la següent part del rodatge des d’una posició de major seguretat.

 

Gràcies a haver-los donat un espai per a expressar-se, reflexionar sobre els seus prejudicis i decidir sobre el que volien preguntar, la visita al menjador social Gregal va despertar molt d’interès.  Els alumnes van estar molt atents realitzant les entrevistes, tots volien preguntar i es van anar alternant per a entrevistar.

Després de fer les preguntes que estaven en el guió, es van motivar i van voler fer més preguntes que van anar improvisant.

Pensem que aquesta actitud activa i entusiasta que van tenir en el moment

 

de les entrevistes, es va donar perquè els alumnes es van empoderar, es van sentir responsables del seu treball i van fer seva la recerca.

 

 

Teleduca; Educomunicació
#capacitat_crítica #espai_públic #intervenció_socioeducativa #participació #teleduca