Saltar

Enfila't al moment en què estàs. El teu camí és com un scrapbook, un grapat de pàgines a revisitar, decisions preses, encerts inadvertits i afortunats errors.
Quins factors t’han portat fins on ets?

Bitàcoles en òrbita et permet navegar per un collage d’impressions que deu professionals de l’educació han recollit al llarg d’un any en els seus quaderns de camp.

El seu viatge és un itinerari circular i infinit, que t’animem a resseguir al teu gust perquè et perdis en les diferents etapes que conformen el paisatge de l’empoderament.

Bitàcoles en òrbita
L’empoderament és un trajecte continu i infinit. El cercle que apareixerà a continuació vol ser-ne la representació. En ell s’hi allotgen, en forma de circumferències de colors, les diferents etapes del procés d’empoderament que deu professionals de l’educació han anat definint amb les seves reflexions. En seleccionar-les, podràs veure a quina etapa remeten i descobriràs els materials elaborats per descriure-la.

Els diferents colors responen a tres tipus de recursos:
Les circumferències
verdes contenen pàgines de quaderns.
Les de color taronja, peces audiovisuals sobre temes específics, enregistrades pels mateixos/es educadors/es.
Les de color groc contenen fragments de quatre focus group on els/les participants van compartir experiències.

A través d’aquests materials, podràs aprofundir en el significat d’un terme tan abstracte i polisèmic com és el de l’empoderament juvenil; circulant per les seves etapes, des de la reflexió prèvia fins a l’avaluació dels resultats obtinguts.

Al menú de la part superior dreta, podràs conèixer més sobre el projecte i també accedir a un arxiu dels materials, on podràs filtrar-los per conceptes i interessos determinats.  
Aquesta pàgina s'ha elaborat seguint les recomanacions d'utilització de llenguatge no sexista. Per això, en la mesura del possible, s'han utilitzat expressions genèriques que inclouen la diversitat de gèneres. Per aquelles situacions en les quals això és complex, s'ha utilitzat la forma normativa del masculí genèric pròpia de la llengua catalana. A no ser que s'especifiqui el contrari, s'ha de tenir en compte que aquesta forma engloba tant el masculí com el femení.
SCROLL
|

“Som la Carme, en David i la Matilde. Formem part de Teleduca, Educació i Comunicació, un equip interdisciplinari de professionals especialitzat en l’educomunicació de dinamització comunitària que treballem a Barcelona. La nostra tasca educomunicativa se centra a afavorir situacions d’autoexpressió i espais de trobada, on els i les joves protagonitzin processos de creació audiovisual participativa.

Fem acompanyament socioeducatiu i cultural a joves de totes les edats i de situacions molt diverses. Actuem en contextos educatius formals, no formals (lleure educatiu, casals, centres, serveis...) i informals, i fins i tot apostem per recombinar-los. Afavorim el diàleg i la interrelació dels i les joves amb veïns i veïnes: gent gran, grups de dones, entitats del territori, sempre amb la idea de teixir comunitat, d’abordar el sentiment de pertinença i d’establir vincles amb l’entorn més immediat.”

8 de febrer, 2019

Retornant al marc del projecte Geovivències, durant aquestes últimes setmanes hem començat a treballar amb dos nous grups d’alumnes de 4t d’ESO, amb els quals crearem vídeos reflexius al voltant de diverses temàtiques relacionades amb l’assignatura Cultura i valors i el coneixement de les problemàtiques del seu entorn.

Hem realitzat dues sessions de guió i tres de rodatge.

La metodologia per a la sessió de guió es va basar en diverses dinàmiques amb les quals busquem promoure que sorgeixin les seves inquietuds, comparteixin les seves idees i escoltin les dels seus companys i companyes.

Prioritzem en tot moment que flueixi el diàleg i fomentem l’autoexpressió.

Vam partir de presentar-los tres eixos temàtics que ja havien treballat amb la seva professora perquè decidissin entre tots i totes sobre quin tema volien aprofundir, i què els inquietava conèixer i dir.

Vam fer una dinàmica de pluja d’idees perquè cada jove s’expressés, i, després d’escoltar les propostes, en petits grups van decidir el tema de cada peça audiovisual. 

Per concretar què els interessava investigar sobre el tema i com fer-ho, vam realitzar una dinàmica de treball per grups perquè totes les veus i idees es veiessin reflectides en el guió final.

En parelles, cada jove li explicava al seu company o companya la seva idea de guió o en pensaven conjuntament. Després aquesta parella s’unia a dos alumnes més que havien fet la mateixa feina de consens i, entre els quatre, pensaven una proposta conjunta a partir de totes les idees compartides. Per a acabar, cada grup va explicar la seva proposta i el guió es va crear col·laborativament, sobre la base de les dues propostes finals.

Ens definim per aquest tipus de dinàmiques perquè ens sembla primordial que totes les veus siguin escoltades i que cada jove pugui expressar la seva idea. D’aquesta manera els i les alumnes s’apropien del guió final i entenen que, en haver-lo pensat i creat des del seu punt de vista, acaba convertint-se en una eina prou flexible, permeable al canvi i a l’experimentació. Per tant, prenen consciència que el poden anar modificant, si és necessari, a mesura que avanci la recerca del tema triat.

Teleduca; Educomunicació
#intervenció_socioeducativa #participació #teleduca #treball_equip