Saltar

Enfila't al moment en què estàs. El teu camí és com un scrapbook, un grapat de pàgines a revisitar, decisions preses, encerts inadvertits i afortunats errors.
Quins factors t’han portat fins on ets?

Bitàcoles en òrbita et permet navegar per un collage d’impressions que deu professionals de l’educació han recollit al llarg d’un any en els seus quaderns de camp.

El seu viatge és un itinerari circular i infinit, que t’animem a resseguir al teu gust perquè et perdis en les diferents etapes que conformen el paisatge de l’empoderament.

Bitàcoles en òrbita
L’empoderament és un trajecte continu i infinit. El cercle que apareixerà a continuació vol ser-ne la representació. En ell s’hi allotgen, en forma de circumferències de colors, les diferents etapes del procés d’empoderament que deu professionals de l’educació han anat definint amb les seves reflexions. En seleccionar-les, podràs veure a quina etapa remeten i descobriràs els materials elaborats per descriure-la.

Els diferents colors responen a tres tipus de recursos:
Les circumferències
verdes contenen pàgines de quaderns.
Les de color taronja, peces audiovisuals sobre temes específics, enregistrades pels mateixos/es educadors/es.
Les de color groc contenen fragments de quatre focus group on els/les participants van compartir experiències.

A través d’aquests materials, podràs aprofundir en el significat d’un terme tan abstracte i polisèmic com és el de l’empoderament juvenil; circulant per les seves etapes, des de la reflexió prèvia fins a l’avaluació dels resultats obtinguts.

Al menú de la part superior dreta, podràs conèixer més sobre el projecte i també accedir a un arxiu dels materials, on podràs filtrar-los per conceptes i interessos determinats.  
Aquesta pàgina s'ha elaborat seguint les recomanacions d'utilització de llenguatge no sexista. Per això, en la mesura del possible, s'han utilitzat expressions genèriques que inclouen la diversitat de gèneres. Per aquelles situacions en les quals això és complex, s'ha utilitzat la forma normativa del masculí genèric pròpia de la llengua catalana. A no ser que s'especifiqui el contrari, s'ha de tenir en compte que aquesta forma engloba tant el masculí com el femení.
SCROLL
|

“Som la Carme, en David i la Matilde. Formem part de Teleduca, Educació i Comunicació, un equip interdisciplinari de professionals especialitzat en l’educomunicació de dinamització comunitària que treballem a Barcelona. La nostra tasca educomunicativa se centra a afavorir situacions d’autoexpressió i espais de trobada, on els i les joves protagonitzin processos de creació audiovisual participativa.

Fem acompanyament socioeducatiu i cultural a joves de totes les edats i de situacions molt diverses. Actuem en contextos educatius formals, no formals (lleure educatiu, casals, centres, serveis...) i informals, i fins i tot apostem per recombinar-los. Afavorim el diàleg i la interrelació dels i les joves amb veïns i veïnes: gent gran, grups de dones, entitats del territori, sempre amb la idea de teixir comunitat, d’abordar el sentiment de pertinença i d’establir vincles amb l’entorn més immediat.”

14 de desembre, 2018

 

Laboratori d’identitats és un projecte que duem a terme amb 12-15 joves vinculats a l’Espai Jove de Pineda de Mar. La finalitat del projecte és treballar amb joves que, per raons d’origen, s’hagin pogut sentir discriminats/des amb la idea de com aquestes individualitats les podem transformar socialment i empoderar-les per fer-hi front.

Amb l’objectiu de potenciar la veu dels i les joves, decidim realitzar una creació audiovisual participativa perquè creiem que un procés de creació col·lectiva permet que els i les joves assumeixin un paper proactiu i reflexiu mitjançant el qual creen el seu propi discurs.

S’estableix un marc de treball per tal que, al llarg de tot el procés creatiu, els i les joves participants vagin prenent decisions, distribuint-se tasques i compartint responsabilitats. 

Per tant, aniran definint progressivament què volen compartir i què no de tot el que vagi sorgint en aquests mesos de treball en equip, i també com seran i es presentaran les creacions audiovisuals que resultin del procés de treball compartit. Creiem que en la primera fase el vídeo els servirà com a element d’introspecció individual i grupal, que els permetrà explicar i defensar la seva pròpia història. Com a punt de partida, se’ls proposar treballar el tema de la identitat a partir de l’autoretrat fotogràfic. D’aquesta manera cadascú decidia com definir-se

davant la resta dels seus companys i companyes. Com a educadores/s, partir d’aquí ens serveix per conèixer les característiques del grup, els seus interessos, les inquietuds que tenen, la relació entre ells/es, etc.


Tot seguit, prenem la decisió de posar en comú tots els autoretrats, cada jove mostrava la seva fotografia i la resta de companys/es comentaven el que pensaven que havia transmès la persona amb el seu autoretrat. Amb aquesta decisió, volíem que el grup
reflexionés sobre com la seva imatge parla d’ells/es i és part del seu discurs, i que es posessin en evidència els sentiments o les emocions que transmeten als altres, encara que moltes vegades no en siguin conscients.

 

El nostre objectiu és que, a través de l’autoretrat, posin en imatge sentiments, emocions i pensaments que tenen com a joves que exploren les seves identitats i les discriminacions que han patit. Decidim fer-ne un llistat col·lectiu. Per acabar, convidem els i les joves que, subdividits en tres petits grups, comencin a pensar amb quines imatges en moviment poden representar els diferents sentiments i les emocions expressades. Com a cloenda, cada subgrup va escollir una de les emocions, la va expressar amb teatre-imatge i la resta havia d’endevinar-la.

 Tot plegat, un seguit de decisions per generar un clima de confiança, d’autoexpressió lliure i de compromís col·lectiu per connectar totes les individualitats i, a partir d’elles, fer 

 

 

 

emergir les necessitats particulars i compartides.

Aquesta interacció entre el pla individual i el col·lectiu considerem que és clau per abordar un procés de creació audiovisual participatiu que sigui empoderador.

Teleduca; Educomunicació
#capacitat_crítica #competències #identitat_comunitària #negociació #teleduca