Saltar

Enfila't al moment en què estàs. El teu camí és com un scrapbook, un grapat de pàgines a revisitar, decisions preses, encerts inadvertits i afortunats errors.
Quins factors t’han portat fins on ets?

Bitàcoles en òrbita et permet navegar per un collage d’impressions que deu professionals de l’educació han recollit al llarg d’un any en els seus quaderns de camp.

El seu viatge és un itinerari circular i infinit, que t’animem a resseguir al teu gust perquè et perdis en les diferents etapes que conformen el paisatge de l’empoderament.

Bitàcoles en òrbita
L’empoderament és un trajecte continu i infinit. El cercle que apareixerà a continuació vol ser-ne la representació. En ell s’hi allotgen, en forma de circumferències de colors, les diferents etapes del procés d’empoderament que deu professionals de l’educació han anat definint amb les seves reflexions. En seleccionar-les, podràs veure a quina etapa remeten i descobriràs els materials elaborats per descriure-la.

Els diferents colors responen a tres tipus de recursos:
Les circumferències
verdes contenen pàgines de quaderns.
Les de color taronja, peces audiovisuals sobre temes específics, enregistrades pels mateixos/es educadors/es.
Les de color groc contenen fragments de quatre focus group on els/les participants van compartir experiències.

A través d’aquests materials, podràs aprofundir en el significat d’un terme tan abstracte i polisèmic com és el de l’empoderament juvenil; circulant per les seves etapes, des de la reflexió prèvia fins a l’avaluació dels resultats obtinguts.

Al menú de la part superior dreta, podràs conèixer més sobre el projecte i també accedir a un arxiu dels materials, on podràs filtrar-los per conceptes i interessos determinats.  
Aquesta pàgina s'ha elaborat seguint les recomanacions d'utilització de llenguatge no sexista. Per això, en la mesura del possible, s'han utilitzat expressions genèriques que inclouen la diversitat de gèneres. Per aquelles situacions en les quals això és complex, s'ha utilitzat la forma normativa del masculí genèric pròpia de la llengua catalana. A no ser que s'especifiqui el contrari, s'ha de tenir en compte que aquesta forma engloba tant el masculí com el femení.
SCROLL
|

“Som la Carme, en David i la Matilde. Formem part de Teleduca, Educació i Comunicació, un equip interdisciplinari de professionals especialitzat en l’educomunicació de dinamització comunitària que treballem a Barcelona. La nostra tasca educomunicativa se centra a afavorir situacions d’autoexpressió i espais de trobada, on els i les joves protagonitzin processos de creació audiovisual participativa.

Fem acompanyament socioeducatiu i cultural a joves de totes les edats i de situacions molt diverses. Actuem en contextos educatius formals, no formals (lleure educatiu, casals, centres, serveis...) i informals, i fins i tot apostem per recombinar-los. Afavorim el diàleg i la interrelació dels i les joves amb veïns i veïnes: gent gran, grups de dones, entitats del territori, sempre amb la idea de teixir comunitat, d’abordar el sentiment de pertinença i d’establir vincles amb l’entorn més immediat.”

16 de novembre, 2018

       Un dels nostres projectes s’anomena En la recerca del desenvolupament (ERD). Es tracta d’un projecte d’assessorament de treballs de recerca de batxillerat que impulsen l’Escola Lliure El Sol i l’Assemblea de Cooperació per la Pau. Com a Teleduca, des de fa tres edicions, hi acompanyem un procés de creació audiovisual participativa. Aquest any l’objectiu és que elaborin una cartografia audiovisual d’entitats de lleure o socials relacionades o gestionades per joves del barri del Raval i/o del districte de Ciutat Vella.

Una de les primeres decisions que hem pres com a educadors i educadores, juntament amb les persones referents de les altres dues entitats, és establir tres

 

 opcions de recerca de camp, perquè ells i elles mateixes decideixin el segment concret a investigar.

Opció A: Raval, totes les entitats que tenen relació amb els joves (de serveis i associacionisme)
Opció B: Ciutat Vella, només les entitats liderades per joves (associacionisme)
Opció C: Raval i algun altre barri de Ciutat Vella (Gòtic, Casc Antic o Barceloneta)

Pensem que fent-los partícips des del principi de la presa de decisions fa que reconeguin el projecte com a seu, augmentant la seva implicació en el mateix. Nosaltres som acompanyants del procés però que són ells i elles qui ho han de dur a terme, la qual cosa també permet un major empoderament.

Teleduca; Educomunicació
#acompanyament #centre_educatiu #espai_públic #participació #teleduca