Saltar

Enfila't al moment en què estàs. El teu camí és com un scrapbook, un grapat de pàgines a revisitar, decisions preses, encerts inadvertits i afortunats errors.
Quins factors t’han portat fins on ets?

Bitàcoles en òrbita et permet navegar per un collage d’impressions que deu professionals de l’educació han recollit al llarg d’un any en els seus quaderns de camp.

El seu viatge és un itinerari circular i infinit, que t’animem a resseguir al teu gust perquè et perdis en les diferents etapes que conformen el paisatge de l’empoderament.

Bitàcoles en òrbita
L’empoderament és un trajecte continu i infinit. El cercle que apareixerà a continuació vol ser-ne la representació. En ell s’hi allotgen, en forma de circumferències de colors, les diferents etapes del procés d’empoderament que deu professionals de l’educació han anat definint amb les seves reflexions. En seleccionar-les, podràs veure a quina etapa remeten i descobriràs els materials elaborats per descriure-la.

Els diferents colors responen a tres tipus de recursos:
Les circumferències
verdes contenen pàgines de quaderns.
Les de color taronja, peces audiovisuals sobre temes específics, enregistrades pels mateixos/es educadors/es.
Les de color groc contenen fragments de quatre focus group on els/les participants van compartir experiències.

A través d’aquests materials, podràs aprofundir en el significat d’un terme tan abstracte i polisèmic com és el de l’empoderament juvenil; circulant per les seves etapes, des de la reflexió prèvia fins a l’avaluació dels resultats obtinguts.

Al menú de la part superior dreta, podràs conèixer més sobre el projecte i també accedir a un arxiu dels materials, on podràs filtrar-los per conceptes i interessos determinats.  
Aquesta pàgina s'ha elaborat seguint les recomanacions d'utilització de llenguatge no sexista. Per això, en la mesura del possible, s'han utilitzat expressions genèriques que inclouen la diversitat de gèneres. Per aquelles situacions en les quals això és complex, s'ha utilitzat la forma normativa del masculí genèric pròpia de la llengua catalana. A no ser que s'especifiqui el contrari, s'ha de tenir en compte que aquesta forma engloba tant el masculí com el femení.
SCROLL
|

“Som la Carme, en David i la Matilde. Formem part de Teleduca, Educació i Comunicació, un equip interdisciplinari de professionals especialitzat en l’educomunicació de dinamització comunitària que treballem a Barcelona. La nostra tasca educomunicativa se centra a afavorir situacions d’autoexpressió i espais de trobada, on els i les joves protagonitzin processos de creació audiovisual participativa.

Fem acompanyament socioeducatiu i cultural a joves de totes les edats i de situacions molt diverses. Actuem en contextos educatius formals, no formals (lleure educatiu, casals, centres, serveis...) i informals, i fins i tot apostem per recombinar-los. Afavorim el diàleg i la interrelació dels i les joves amb veïns i veïnes: gent gran, grups de dones, entitats del territori, sempre amb la idea de teixir comunitat, d’abordar el sentiment de pertinença i d’establir vincles amb l’entorn més immediat.”

1 de juny 2019

Com ja hem esmentat en entrades anteriors, moltes vegades l’entorn en el qual treballem ens genera limitacions a l’hora d’aprofundir en el procés de treball amb els i les joves, i això repercuteix en la forma en què hem de treballar i per tant en els resultats que obtindrem. Com a exemple d’això, m’agradaria reflexionar sobre l’experiència del treball realitzat en l’últim trimestre de l’any amb la classe de Religió dels alumnes de l’Institut Barri Besòs en el marc del projecte Geovivència. 

Amb aquesta classe, estava previst realitzar 10 sessions de treball, una hora de classe setmanal, però, a causa de factors externs, com ara vagues, sortides,

exàmens finals, etc. no vam poder realitzar totes les sessions i el temps de treball amb l’alumnat es va reduir considerablement, i això va dificultar el procés del desenvolupament del guió i el rodatge. A causa de la limitació del temps de treball del qual disposàvem, vam haver de desplegar una sèrie d’estratègies per adaptar-nos al context i així poder acompanyar als i les joves d’una altra manera amb l’objectiu de motivar-los per al treball en grup i buscant que s’impliquessin en el projecte, malgrat les circumstàncies.

Decidim aprofitar les noves tecnologies i treballar el guió online a través del Google Drive; i, per organitzar el rodatge, creem un grup de whatsapp que ens va permetre una comunicació més efectiva i immediata. 

Part de la nostra tasca als instituts és treure el major profit possible del temps disponible. Busquem que els i les alumnes, en aquest temps, es motivin, aconsegueixin crear alguna creació audiovisual entre tots/es i es comprometin per realitzar el treball final en el temps previst. En aquest cas van ser tres curtmetratges que reflexionaven sobre les diferències i similituds de les creences religioses i la importància del respecte mutu.

 

Malgrat les limitacions, l’estratègia emprada va funcionar i es va aconseguir acabar els tres curtmetratges. Un dels apoderaments més grans va ser fer front a les dificultats i aconseguir produir els tres curtmetratges malgrat totes les vicissituds. 

Més enllà del resultat material i tangible que són els tres vídeos realitzats, un altre resultat obtingut va ser el compromís de l’alumnat i estructurar el treball en equip. A més, després van valorar positivament l’experiència. Es va generar un aprenentatge significatiu i es va produir un contingut que traspassa les aules. El procés serveix perquè els i les alumnes expressin i comparteixin amb el seu entorn tot el que han treballat i el que pensen. A més aquest intercanvi que

permet l’audiovisual genera alhora un diàleg reflexiu que obre les portes a noves relacions amb el barri i la ciutat, nous aprenentatges, i això afavoreix a l’apoderament dels i les joves, en la mesura que s’enorgulleixen del seu treball i el defensen. 

Aquestes són les veus d’alguns/es dels i les alumnes en les quals veiem com valoren tot allò que han après i són conscients del treball que han fet.

 

 

Fotografies del procés

Teleduca; Educomunicació
#avaluació #centre_educatiu #participació #teleduca #treball_equip #xarxes_socials