Saltar

Enfila't al moment en què estàs. El teu camí és com un scrapbook, un grapat de pàgines a revisitar, decisions preses, encerts inadvertits i afortunats errors.
Quins factors t’han portat fins on ets?

Bitàcoles en òrbita et permet navegar per un collage d’impressions que deu professionals de l’educació han recollit al llarg d’un any en els seus quaderns de camp.

El seu viatge és un itinerari circular i infinit, que t’animem a resseguir al teu gust perquè et perdis en les diferents etapes que conformen el paisatge de l’empoderament.

Bitàcoles en òrbita
L’empoderament és un trajecte continu i infinit. El cercle que apareixerà a continuació vol ser-ne la representació. En ell s’hi allotgen, en forma de circumferències de colors, les diferents etapes del procés d’empoderament que deu professionals de l’educació han anat definint amb les seves reflexions. En seleccionar-les, podràs veure a quina etapa remeten i descobriràs els materials elaborats per descriure-la.

Els diferents colors responen a tres tipus de recursos:
Les circumferències
verdes contenen pàgines de quaderns.
Les de color taronja, peces audiovisuals sobre temes específics, enregistrades pels mateixos/es educadors/es.
Les de color groc contenen fragments de quatre focus group on els/les participants van compartir experiències.

A través d’aquests materials, podràs aprofundir en el significat d’un terme tan abstracte i polisèmic com és el de l’empoderament juvenil; circulant per les seves etapes, des de la reflexió prèvia fins a l’avaluació dels resultats obtinguts.

Al menú de la part superior dreta, podràs conèixer més sobre el projecte i també accedir a un arxiu dels materials, on podràs filtrar-los per conceptes i interessos determinats.  
Aquesta pàgina s'ha elaborat seguint les recomanacions d'utilització de llenguatge no sexista. Per això, en la mesura del possible, s'han utilitzat expressions genèriques que inclouen la diversitat de gèneres. Per aquelles situacions en les quals això és complex, s'ha utilitzat la forma normativa del masculí genèric pròpia de la llengua catalana. A no ser que s'especifiqui el contrari, s'ha de tenir en compte que aquesta forma engloba tant el masculí com el femení.
SCROLL
|


“Em dic Laura Muñoz i sóc educadora social des de fa més de 10 anys, per vocació i convicció. Visc al bell mig de la Costa Brava, entre mar i pins. La meva passió és poder acompanyar a les persones a millorar la seva qualitat de vida, fomentar-ne el seu apoderament i autonomia.

En els últims anys, he dirigit la meva labor al col·lectiu jove treballant en l’UEC, en el Pis tutelat de foment de l'autonomia, en l’Espai Jove i com a tècnica d'orientació ocupacional i formativa en programes del SOC de Garantia Juvenil com el Centre de Noves Oportunitats i el projecte Singulars.

Actualment sóc la referent d'ocupació juvenil de l'Ajuntament de Palafrugell i acompanyo als i les joves en la millora de la seva ocupabilitat per tal d'afavorir la seva entrada al mercat laboral.”

10 de desembre 2018

Quins elements tinc en compte i potencio per què els joves s’empoderin?

 Primer de tot, cal atorgar una visió crítica sobre la toxicitat dels missatges externs que rebem constantment. En aquest sentit:

1) Dono eines per saber desxifrar i destriar els missatges que ens construeixen, ens animen i ens apoderen V.S els missatges que ens destrueixen i fan tremolar el nostre poder personal i, per tant, la confiança en nosaltres mateixos/es.

2) Elaboro dinàmiques per conscienciar a cada jove que només ell/a és el/la responsable de tenir cura del seu poder personal o de cedir-lo als altres.

Impulsar la responsabilitat personal és molt important per tal de no caure en el victimisme i fomentar l’empoderament.

Quin nivell d’incidència tinc, puc o vull tenir en els joves?

El paper que jugo és el d’obrir a la porta per què l’apoderament es produeixi i acompanyar el/la jove en aquest procés. Una tècnica que m’ajuda és la de veure el/la jove a través de la mirada empoderada, és a dir, veient el seu poder, les seves fortaleses i punts forts. Si el miro des d’aquesta òptica afavoreixo el fet que el/la jove comenci a ser conscient del seu propi poder. Assumir o no l’empoderament està a les mans dels/de les joves; jo només sóc l’element que “pica o obre la porta i l’acompanya”. 

Laura Muñoz; Orientació Laboral
#acompanyament #capacitat_crítica #competències #laura #responsabilitat